Aktualności

PODWYŻKA FARB I PODKŁADÓW GRUNTUJĄCYCH MAJ 2017

PODWYŻKA FARB I PODKŁADÓW GRUNTUJĄCYCH MAJ 2017

Podwyżka nie jest równa dla całego asortymentu i wynosi średnio 4%. Nasza decyzja wynika
wyłącznie ze wzrostu cen surowców użytych do produkcji. Częściowo skompensowaliśmy ten
fakt utratą naszej marży handlowej, jednak chcąc utrzymać odpowiedni poziom jakościowy
produkcji byliśmy zmuszeni podnieść ceny.

Ostatni raz korekta cennika nastąpiła 1 lutego 2015 roku. Od tego czasu nasze produkty zyskały
bardzo na jakości. Dotyczy to przede wszystkim cech oczekiwanych przez klientów oraz
ostatecznych użytkowników produktów.

Mamy nadzieję, że ta decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem i nie wpłynie negatywnie na
naszą dalszą współpracę.

NOWY PRODUKT 2015! Farba SILIKONOWA zewnętrzna

NOWY PRODUKT 2015! Farba SILIKONOWA zewnętrzna

Infor­mu­jemy, że z dniem 24/08/2015 wpro­wa­dzamy nowy pro­dukt Kuja­wiak SILIKONOWA farba zewnętrzna. Jest to pro­fe­sjo­nalna farba speł­nia­jąca normy PN-C-81913:1998 (farby do ele­wa­cji). W odróż­nie­niu od wielu pseudo-silikonowych farb zawie­ra­ją­cych jako doda­tek OLEJ dający chwi­lowy efekt odpor­no­ści na wodę, nasza farba ma wszyst­kie skład­niki dające jej niską ście­ral­ność, dużą odpor­ność na warunki atmos­fe­ryczne i wodę, a jed­no­cze­śnie paro­prze­pusz­czal­ność. Jest to naj­tań­sza farba speł­nia­jąca wszyst­kie normy farb SILIKONOWYCH na rynku.

Podwyżka LUTY 2015

Podwyżka LUTY 2015

Infor­mu­jemy, że od dnia 01-02-2015 obo­wią­zuje nowy cen­nik na pro­dukty KUJAWIAK. Szcze­góły w punk­tach dystrybucji.
Dołącz do nas na:

lokalizacja

  • Mie­ro­go­nie­wice 8
  • 88–111 Rojewo

email

  • biuro@farbykujawiak.pl

telefon

  • tel/fax +48 52 352 55 50

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji tutaj . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz treść naszej nowej polityki a tutaj więcej informacji o Rodo